Menu Close

Paslaugų kainos

Socialinių paslaugų kainos:

Alytaus nakvynės namų parduodamų socialinių paslaugų kainos patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-364:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos mato vienetas

Paslaugos kaina vienam asmeniui eurais

1.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

para

12,96

2.

Laikinas apnakvindinimas

para

9,74

3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

para

10,90

4.

Maitinimo organizavimas

kartas

4,26

5.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

valanda

9,11

6.

Transporto organizavimas

kilometras

0,45

 

Mokėjimas už socialines paslaugas:

Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį. Plačiau: https://va.alytus.lt/document/68611 (IX skyrius), aprašas taikomas Alytaus miesto gyventojams.

Kitų savivaldybių gyventojams mokėjimo už socialines paslaugas dydžius nustato jų gyvenamojoje vietovėje esančios savivaldybių tarybos.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl Alytaus nakvynės namuose apgyvendintų asmenų mokesčio už komunalines paslaugas dydžio nustatymo”, nustatytas Alytaus nakvynės namuose socialines apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų mokėjimo už komunalines paslaugas dydis-10 eurų per mėnesį vienam asmeniui.

 

Skip to content