Menu Close

Apie mus

Namų tikslas:

teikiant socialines paslaugas mažinti socialinę riziką patiriančių ir kitų asmenų socialinę atskirtį ir skatinti jų integraciją į visuomenę.

Namų uždaviniai:

teikia specialiąsias socialines paslaugas:

-laikiną apnakvindinimą socialinės riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ar senyvo amžiaus asmenims;

-intensyvią krizių įveikimo pagalbą įvairių socialinių grupių asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje;

-apgyvendinimą Nakvynės namuose;

-apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose iki 2024-05-01

teikia bendrąsias socialines paslaugas:

-informavimą;

-konsultavimą;

-tarpininkavimą ir atstovavimą;

-maitinimo organizavimą;

-aprūpinimą būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

-transporto organizavimą;

-sociokultūrines paslaugas;

-asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą;

-kitas bendrąsias socialines paslaugas;

-teikia mokamas vienkartinės nakvynės paslaugas.

Misija:
Didinant socialinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinant kokybiškas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams pagal jiems nustatytą poreikį sumažinti savirealizacijos, socialinės atskirties ir užimtumo problemas

Vizija:
Atsižvelgiant į bendruosius ES tikslus socialinės aprėpties srityje stengtis užtikrinti, kad visi Alytaus nakvynės namų paslaugų gavėjai galėtų pasinaudoti paslaugomis ir teisėmis, kurios leistų jiems dalyvauti visaverčiame visuomenės gyvenime ir išvengtų diskriminacijos bei socialinės atskirties, kuo racionaliau panaudojant turimus materialinius bei žmogiškuosius išteklius.

 

Įstaigos prezentacija

Skip to content