Menu Close

Darbo užmokestis

Alytaus Nakvynės namų darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Į darbo užmokestį įskaičiuotas apmokėjimas už darbą nakties metu ir švenčių dienomis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Praėjusių metų (2022) Praėjusio ketvirčio

(2023 metų II ketvirtis)

1. Vadovai 2 2198 2606
2. Socialiniai darbuotojai 3,75 1645 1915
3. Individualios priežiūros darbuotojas 6,75 1533 1725
4. Specialistai 1,5 1604 2035
Viso/vidurkis: 14 1653 2070

 

** “Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.” (LRV nutarimas 2003 m. balandžio 18 d. Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo) Nr. 480. Darbuotojo sutikimas negautas.

Skip to content