Menu Close

Projektas „Bendraukime be smurto“

BĮ Alytaus nakvynės namai džiaugiasi turėdami galimybes bendradarbiauti su VšĮ „Gerumo darbai“ ir kartu su jais įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Bendraukime be smurto“  Nr. SAP/B04985.

Bendras projekto tikslas – organizuojant smurtinį elgesį keičiančias programas, teikiant priklausomybių specialistų bei psichologo pagalbą, stiprinti smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančių asmenų motyvaciją keistis, mokyti juos konstruktyvių emocijų valdymo ir konfliktų sprendimo būdų, formuoti pozityvias vertybines nuostatas bei gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo elgesį.

Šio projekto dėka BĮ Alytaus nakvynės namų gyventojams sudaryta galimybė dalyvauti nemokamose individualiose psichologo konsultacijose bei grupinėje smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Alytaus nakvynės namų darbuotojai įgyvendindami projektą tikslingai įvertina ir atrenka asmenis, kuriems reikalinga pagalba, siekiant keisti smurtinį elgesį ir/ar spręsti psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemas bei nukreipia į projekto metu vykdomą programą ir/arba psichologo konsultacijai.

Labai tikimasi, kad sustiprės psichokorekcinę programą baigusių asmenų sąmoningumas bei gebėjimas valdyti savo elgesį bei prisiimti už jį atsakomybę, lavės bendravimo ir konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžiai, stiprės motyvacija atsisakyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir padidės socialinio funkcionavimo galimybės.

Iki metų pabaigos planuojama, kad Alytaus nakvynės namuose psichologo konsultacijas gaus ne mažiau 14 asmenų bei ne mažiau 30 asmenų turės galimybę dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Projektas „Bendraukime be smurto“ vykdomas teikiant paslaugas Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Vilniaus miesto, Šiaulių miesto, Pakruojo bei Lazdijų rajonų savivaldybių gyventojams. VšĮ „Gerumo darbai“ įgyvendindami šį projektą bendradarbiauja su BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namais, Alytaus miesto nakvynės namais,  asociacija Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“, Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnija bei Lietuvos probacijos tarnyba. Siekiant spręsti smurto artimoje aplinkoje problemas iki metų pabaigos planuojama, kad paslaugas gaus ne mažiau 114 asmenų, kuriems šios paslaugos aktualios ir reikalingos. Projektui įgyvendinti skirta 30,606.42 Eur valstybės biudžeto lėšų.

 

 

Skip to content