Menu Close

Archyvas ( 2022 – 2015 m.m.)

Socialinės darbuotojos Ievos Šeškutės pranešimas apie Savarankiško gyvenimo namuose teikiamas socialines paslaugas ir jų poreikį

2022-03-09 Socialinių paslaugų padalinio socialinė darbuotoja Ieva Šeškutė įstaigos darbuotojams pristatė pranešimą “Savarankiško gyvenimo namuose teikiamų paslaugų poreikis”. Remiantis atlikta anonimine paslaugų gavėjų apklausa, pateikta informacija apie individualius paslaugų gavėjų poreikius, įvertinant jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Pranešimo metu analizuotos dažniausiai teikiamos socialinės paslaugos, sociokultūrinių paslaugų vaidmuo paslaugų gavėjų kasdienybėje bei anoniminės apklausos pasirinkimas kaip teikiamų paslaugų vertinimo metodas.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2021 m. gruodžio 14 d. Alytaus bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja Eglė Kudzytė Alytaus nakvynės namų darbuotojus supažindino,  kokios  kompleksinės paslaugos  yra organizuojamos bei įstaigos teikiamos Alytaus miesto šeimoms.

Buvo akcentuojamas vykdomo projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Kalbėta apie tai, kokias paslaugas šeimos gali gauti, tai – pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, mediacija, vaikų priežiūros paslauga, bei asmeninio asistento paslauga.

Po pranešimo socialinė darbuotoja E. Kudzytė atsakė į klausytojams ( Alytus nakvynės namų darbuotojams) iškilusius klausimus.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Vykdant Alytaus miesto savivaldybės sveikatos apsaugos programą ir įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones, Alytaus nakvynės namai 2020-10-01-2020-12-31 laikotarpiu vykdė projektą “Nesėdėk namuose“. 2020-12-14 Alytaus nakvynės namų teritorijoje buvo įrengti 2 betoniniai suoliukai ir 1 lauko treniruoklis. Taip yra skatinamas asmenų fizinis aktyvumas ir bendruomeniškumas per bendrą veiklą.

Vykdant Alytaus miesto savivaldybės sveikatos apsaugos programą ir įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones, Alytaus nakvynės namai 2020-10-01-2020-12-31 laikotarpiu vykdė projektą “Nesėdėk namuose“. 2020-10-15 vykome į Pilnų namų bendruomenę, kuri vykdo nemokamą socialinę – psichologinę reabilitaciją priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Taip pat 25 išvykos dalyviai susipažino su bendruomenėje veikiančiu ekologišku vaistinių ir prieskoninių augalų ūkiu, sužinojo apie ekologišką vaistinių ir prieskoninių augalų naudą žmogaus sveikatai. Grįždami namo projekto dalyviai aplankė ir Česukų piramidę, kuri yra žinoma dėl savo tariamų energetinių galių, kaip teigiama, gydančių ligas ir suteikiančių dvasinę pusiausvyrą.

Alytaus poliklinikos slaugytojos kartu su partneriu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriais 2020 m. spalio 2-3 dienomis apsilankė Alytaus nakvynės namuose, kur atliko 42 greituosius ŽIV ir HCV atrankinius testus ,dalino informacinius užkrečiamų ligų prevencijos tematikai skirtus bukletus. Renginyje apsilankė ir gyventojus bei darbuotojus užkrečiamų ligų  bei integracijos į gydymą  klausimais konsultavo Alytaus Poliklinikos šeimos gydytoja Vita Klingienė ir LSMU docentė gydytoja infektologė Daiva Vėlyvytė.

Projektą „Užkrečiamos ligos: saugok save ir kitus“ finansuoja Alytaus m. savivaldybė

2019 m. birželio 30 d. 5 apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų gavėjai kartu su socialinėmis darbuotojomis Alytaus kultūros ir komunikacijos centre dalyvavo Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė” koncerte.

2019 m. birželio 26 d. apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų gavėjai dalyvavo Alytaus jaunimo centre, kur dalyvavo praktiniame keramikos užsiėmime.

2019-05-22 LRKD Alytaus skyrius paslaugų gavėjus tikrino dėl ŽIV. Testuoti buvo 45 paslaugų gavėjai.

2019-04-08 įstaigoje svečiavosi Priklausomybės konsultantė Rasa Gražulienė. Viešnia pristatė savo veiklą, dalijosi patirtimi, bendravo su paslaugų gavėjais. Susirinkime dalyvavo 11 Savarankiško gyvenimo ir nakvynės namų paslaugų gavėjų.

2019-04-02 penki įstaigos darbuotojai dalyvavo projekto „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose” mokymuose. Mokymų tema – „Darbuotojų, atliksiančių socialinių paslaugų optimizavimą, mokymai”.

2019-03-21 Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko komikso „Birutė bebaimė” pristatymas ir diskusija apie smurtą artimoje aplinkoje. Diskusijoje buvo kalbama apie skirtingas smurto artimoje aplinkoje formas ir kaip jas atpažinti, diskutuojama, kas galimai sulaiko ir kas skatina moteris kreiptis pagalbos susidūrus su intymaus partnerio smurtu, dalijamasi nuomonėmis, kaip vieniems kitus skatinti prabilti apie smurtą bei siekti pokyčių visuomenėje. Diskusijoje dalyvavo 2 nakvynės namų darbuotojai.

2019-03-18 Alytaus nakvynės namuose viešėjo LR Seimo narys Robertas Šarknickas ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Skaistė Ulčickaitė. Svečiai domėjosi paslaugų gavėjų problemomis, kvietė išsakyti rūpesčius, teikti pasiūlymus…Svečiai taip pat apžiūrėjo Savarankiško gyvenimo namus, bendravo su gyventojais.

2018-11-14 Alytaus miesto visuomenės sveikatos centras paslaugų gavėjams pravedė paskaitą apie tuberkuliozę.

2018-11-14 LRKD Alytaus skyrius paslaugų gavėjus tikrino dėl ŽIV. Ėminiai  buvo paimti 37 paslaugų gavėjams.

Kaip ir kasmet prieš Visų šventųjų dieną pagerbėme nakvynės namų mirusių gyventojų atminimą…

2018 m. spalio 18, 30 ir lapkričio 6 dienomis Alytaus nakvynės namų paslaugų gavėjai, dalyvaudami projekte „Atviri atminties namai”, apsilankė Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Projekto „Atviri atminties namai” tikslas – muziejuje kurti ir vykdyti holistinio ugdymo principus atitinkančias edukacines veiklas nakvynės namų gyventojams, tuo didinant jų galimybes integruotis į visuomenę. Antras šio projekto tikslas – kelti atminties institucijų darbuotojų kvalifikaciją, kad socialiai atskirtą visuomenės grupę gebėtų ugdyti kultūra.

2018-10-27 dalis savarankiško gyvenimo namų gyventojų apsilankė Alytaus kraštotyros muziejuje ir dalyvavo popietėje „Žvakių liejimas“. Edukacinio užsiėmimo metu gyventojai gamino natūralaus vaško rankų darbo žvakes, išbandė nuo XIV a. žinomą žvakių liejimo būdą bei šiuolaikinę jų gamybos techniką.

Žvakes gyventojai gamino trimis skirtingais būdais – pildami vašką į formeles, ant dagties ir sukdami vaško plokšteles. Praktinio užsiėmimo metu savarankiško gyvenimo namų gyventojai turėjo galimybę sužinoti apie kietą ir išlydytą vašką, jo savybes.

Edukacinė programa buvo pritaikyta skirtingo amžiaus asmenims, o veikla orientuota į kūrybiškumo bei mąstymo lavinimą.

Dalyvaudami akcijoje PASVEIKINK MINISTRĄ išreiškiame savo vieningumą…

2018-05-25  LRKD Alytaus skyrius nakvynės namų paslaugų gavėjus patikrino dėl ŽIV ir hepatito C. Testai dėl ŽIV atlikti 42 asmenims, dėl hepatito C-5 asmenims.

2018-03-30 Alytaus nakvynės namuose vyko  Priklausomybių konsultacinio punkto veiklos pristatymas. Jo metu šio punkto darbuotoja Raimonda pristatė punkto veiklas, informavo apie priklausomybių  daromas žalas, bendravo su paslaugų gavėjais. Pristatyme taip pat dalyvavo Alytaus vyrų krizių centro vadovas Virginijus. Vadovas pristatė Vyrų krizių centro veiklas, kvietė vyrus ir jų šeimos narius aktyviai ginti savo teises ir esant būtinumui kreiptis profesionalios pagalbos.

2018-02-15 pasitikdami Lietuvos 100-metį aplankėme ir uždegėme žvakeles ant 1919m. žuvusio pirmojo Lietuvos kariuomenės karininko Antano Juozapavičiaus ir mokytojo, šaulio, savanorio Juozo Bloznelio kapų. Vėliau sugiedojome Lietuvos himną, žiūrėjome filmą apie Lietuvos laisvę ir klausėmės lietuviškų dainų.

2018-02-15 dvi įstaigos darbuotojos dalyvavo pristatyme apie Priklausomybių konsultacinio punkto atidarymą Alytuje. Pristatyme dalyvavo Priklausomybių ligų specialistų asociacijos atstovai, šio punkto konsultantai, policijos atstovai, įvairių įstaigų atstovai. Rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gyvenimo įpročius motyvuos šio punkto konsultantai, kurie kiekvieną dieną tiesiogiai susiduria su įvairaus amžiaus, profesijų, išsilavinimo priklausomais žmonėmis. Tiek nuo alkoholio priklausomi asmenys, tiek jų šeimos nariai bus konsultuojami ir prireikus nukreipiami psichoterapiniam ar kitam specialiam gydymui. Taip pat punkte bus teikiama parama sveikstantiems žmonėms, kurie yra baigę reabilitacijos programas, padedama priklausomų asmenų šeimos nariams.

2018-02-13 Alytaus nakvynės namų bendruomenė sutikdama Užgavėnes, vijo žiemą, šaukė pavasarį ir kepė blynus…

2018-01-30 į Alytaus nakvynės namus atvyko AB „Swedbank” vadybininkė Neringa Masiulionienė nešina parama ir lauktuvėmis paslaugų gavėjams. Dėkojame Neringai ir visam banko kolektyvui už socialinį jautrumą.

Gruodžio 22 d.  Alytaus nakvynės namus aplankė skautai nešini Betliejaus taikos ugnimi. Betliejaus taikos ugnis per pasaulį nešama su mintimi „Taika patinka-visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą”. Dėkojame už dalijimosi, draugystės ir taikos simbolį.

2017 m. gruodžio 14 d. mus aplankė Jotvingių gimnazijos moksleiviai ir mokytojai. Svečiai atvyko su gausiomis lauktuvėmis paslaugų gavėjams, sveikinimais ir gražiais linkėjimais. Dėkojame jiems už gerumą.

2017 m. gruodžio 1 d. viešėjome Jonavos nakvynės namuose. Čia apžiūrėjome patalpas, susipažinome su įstaigos kolektyvu ir paslaugų gavėjais, pasidalijome patirtimi dirbant socialinį darbą.

2017 m. lapkričio 24 d. LRKD Alytaus skyrius atliko ŽIV testus nakvynės namų paslaugų gavėjams. Testai atlikti 47 asmenims.

2017 m. spalio 25 d. įstaigos darbuotojai ir gyventojai, pagerbdami mirusių Alytaus nakvynės namų gyventojų atminimą, sutvarkė jų kapus ir uždegė žvakeles Užupių kapinėse.

Rugsėjo 27 d. švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Su profesine švente mus pasveikinti atvyko ir kantrybės, stiprybės ir sėkmės linkėjo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė.

2017 m. rugsėjo 26 d. Socialinių paslaugų padalinio socialinė darbuotoja dalyvavo mokymuose Alytaus savivaldybės specialistams, susiduriantiems su smurto artimoje aplinkoje problema.

2017 m. rugsėjo 15 d. įstaigoje lankėsi svečiai iš Jonavos nakvynės namų. Svečiai domėjosi teikiamomis paslaugomis, aplankė paslaugų gavėjų gyvenamuosius kambarius, pasidalijo savo patirtimi…

2017 m. rugpjūčio 17 d. įstaigos darbuotoja dalyvavo renginyje „Darbų ir pareigybių vertinimo metodika”. Renginį organizavo Lietuvos moterų lobistinė organizacija. Renginyje buvo pristatyta darbų ir pareigybių vertinimo metodika, pabrėžiant jos taikymo naudą ir pridėtinę vertę moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimui užimtumo ir darbo srityje.

2017 m. liepos 4 d. 20 metų veiklos proga pasveikinti įstaigos kolektyvą atvyko gausus būrys svečių. Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius įteikė padėkos raštus įstaigos direktoriui ir jos darbuotojams. Įstaigos direktorius Artūras Galakvoščius savo ruožtu įteikė padėkas savo gyvenimo būdą pakeitusiems paslaugų gavėjams. Muzikinius kūrinius renginio metu susirinkusiems dovanojo Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Justina Jočytė-Orinienė.

2017-05-04 trys įstaigos darbuotojai dalyvavo Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuotuose mokymuose pagal Ūkio subjektų, kitų įstaigos darbuotojų atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Mokymus vedė Alytaus APGV Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Irena Mileišienė.

2017-05-04 įstaigos direktorius dalyvavo Alytaus miesto Socialinių paslaugų centro organizuotoje labdaros akcijoje „Alytiškis-alytiškiui.

Kaip ir kasmet prisijungėme prie akcijos „Darom” ir sutvarkėme plotus Ulonų g. prie seno betono mazgo…

Balandžio 12 d. 4 įstaigos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Kaip dirbti su nemotyvuotais klientais”. Mokymus organizavo Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras. Mokymus vedė psichologė Asta Budvytienė.

Kovo mėn. 30 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre Asociacija Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija organizavo seminarą ,,Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: iššūkiai, problemos, bendradarbiavimo perspektyvos“. Seminaro tikslas – gerosios patirties sklaida, intervencinių programų ir priemonių pristatymas, bendruomeninių paslaugų plėtra, siekiant glaudaus bendradarbiavimo su vietos savivalda ir socialiniais partneriais. Seminaro programa buvo skirta aptarti penkis pagrindinius modernios bendruomeninės psichikos sveikatos priežiūros elementus: medikamentinis gydymas, psichosocialinė reabilitacija, psichoterapija, apsaugotas būstas, profesinė reabilitacija bei užimtumas. Seminaro metu pranešimus skaitė Vadybos ir psichologijos instituto, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos bei VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos specialistai. Seminare dalyvavo 2 įstaigos darbuotojai.

Vasario 7 d. oficialiai baigėsi socialinė akcija „Sušildyk”, jos metu buvo remiami nakvynės namų gyventojai dovanojant jiems šiltų drabužių. Nesitikėjome tokio žmonių gerumo dovanojant šiltus megztinius, pirštines, kojines, avalynę, kepures, maisto produktus, striukes… Nuoširdžiai dėkojame Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenei, Jotvingių gimnazijai, MB ,,Nativus Sensus” vadovei Indrai  Blaškevičiūtei, Junčionių kaimo bendruomenei, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus kolektyvui, Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centrui, Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui, VšĮ ,,Parama šeimai Dzūkijoje” vadovei Jolantai Leonavičienei, VšĮ biuro „Pactum” vadovei  Odetai Intei, asociacijai visuomeniniam judėjimui ,,Už Alytų,  Matui Sakalauskui, p. Onutei, Virginijai, Irenai, Justei,  informaciniams rėmėjams:  Alytaus radijui  FM 99, Alytaus miesto ir apskrities laikraščiui  „Alytaus naujienos”, portalui ,,AlytusPlius”, naujienų portalui Dzukijainfo.lt, VšĮ „Motyvatoriai LT” projektui  RenginiaiAlytuje.lt , Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai bei visiems neprisistačiusiems asmenims, visiems prisidėjusiems ir dar prisidėsiantiems prie gerumo akcijos. AČIŪ Jums!

Kiekvieną savaitės šeštadienį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komiteto Alytaus skyrius nakvynės namų gyventojus paremia maisto produktais. Dėkojame jiems už pagalbą!

2017-01-23 prisijungdami prie socialinės akcijos „Sušildyk” nakvynės namus aplankė ir ne tik šiltų drabužių ir avalynės, bet ir saldžių lauktuvių atvežė Jotvingių gimnazijos mokiniai ir mokytojos. Dėkojame jiems už gerumą!

2017-01-16 Alytaus miesto savivaldybėje atidaryta Alytaus nakvynės namų gyventojo Rimanto Šaparnio išskirtinių grafikos darbų paroda. Pasak autoriaus, kiekvienas darbas turi savą istoriją, o kuo mažesnė detalė, tuo daugiau ji gali papasakoti. Kviečiame apžiūrėti darbus! Paroda veiks iki 2017-02-14.

2016 m. gruodžio 28 d. Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius paslaugų gavėjus ir darbuotojus patikrino nuo hepatito C. Testai atlikti dar 25 asmenims.

Kasmet lapkričio pabaigoje vienas vaikas iš Austrijos įžiebia žibintą nuo liepsnojančios amžinosios ugnies. Nuo šio žibinto pridegamas kitas, antras, trečias – ir ugnis, virtusi dalijimosi, draugystės ir taikos simboliu, keliauja iš rankų į rankas, iš valstybės į valstybę, automobiliais, traukiniais, net lėktuvais, pasklinda po globos namus, labdaros įstaigas, ligonines ar tiesiog miestų aikštėse dalijama su ramybės ir taikaus sambūvio palinkėjimu.

Betliejaus taikos ugnis (BTU), šiemet per pasaulį nešama su mintimi „Taika patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą“, tradiciškai Lietuvoje dalijama skautų ir ateitininkų organizacijų. Abu judėjimai glaudžiai susiję su jaunų žmonių ugdymu būti veikliais visuomenės nariais. Kaip primena šiųmetis BTU šūkis, taika prasideda nuo nedidelių darbų, kurie išauga vienybės dėka. Taikos užuomazgos – kai vaikai (ir suaugusieji) išmoksta sutarti vieni su kitais, kad ir kokie skirtingi būtų; kai imama suprasti, jog kiekvienas geras darbas – tai žingsnis šviesesnio pasaulio link; ir galiausiai, kai suvokiama, kiek daug galima pasiekti, kai bendradarbiauti imasi tūkstančiai žmonių.

Gruodžio 23 d. BTU atkeliavo ir  į mūsų įstaigą.

2016 m. gruodžio 2 d. socialinė darbuotoja Rasa Daugininkaitė dalyvavo apskrito stalo diskusijoje „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje”. Diskusiją organizavo Alytaus miesto moterų krizių centras. Diskusijoje dalyvavo Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Varėnos PK, Vaiko teisių apsaugos, Nakvynės namų atstovai, socialiniai darbuotojai, psichologai, teisininkai ir kt. dalyviai.

2016 m. lapkričio 25 d. Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius paslaugų gavėjus tikrino nuo hepatito C. Testai atlikti 25 asmenims.

2016 m. rugsėjo 16 d. 6 įstaigos darbuotojai lankėsi Alytaus pataisos namuose ir Alytaus Pusiaukelės namuose. Darbuotojai susipažino su įstaigų veikla, apžiūrėjo patalpas, pabendravo su lankytų įstaigų darbuotojais ir paslaugų gavėjais.

2016 m. liepos 16 d. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus skyrius nakvynės namų paslaugų gavėjus tikrino nuo ŽIV. Testai atlikti 41 asmeniui.

Birželio 20 d.  sulaukėme svečių iš Alytaus Jotvingių gimnazijos. Mokytojos dalyvauja VŠĮ LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę” mokymuose ir mokymosi tarnaujant metodiką pritaikė mūsų įstaigoje. Viešnios pristatė projektą, bendravo su paslaugų gavėjais, susipažino su įstaigos veikla…

Birželio 17 d. įstaigoje lankėsi viešnios iš Gardino nakvynės namų (Baltarusija). Moterys domėjosi teikiamomis paslaugomis, bendravo su paslaugų gavėjais, apžiūrėjo patalpas, dalijosi savo patirtimi…

Birželio 10 d. įstaigos direktorius miesto savivaldybėje dalyvavo apskrito stalo diskusijoje-pristatyme „Alytaus apskrities vyrų krizių centro veiklos ir bendradarbiavimo galimybės”. Susitikimo tikslas – pristatyti naujai įsteigtą viešąją įstaigą, aptarti perspektyvas, apsikeisti nuomonėmis apie galimas šio centro veiklos galimybes ir bendradarbiavimą su kitomis Alytaus regione veikiančiomis organizacijomis. Susitikime dalyvavo Alytaus miesto ir rajono savivaldybių atstovai, įmonių ir organizacijų vadovai, Alytuje ir rajone veikiančių visuomeninių organizacijų atstovai.

Birželio 7 d. įstaigos vadovas su savivaldybės administracijos atstovais viešėjo Gardine (Baltarusija). Viešnagės tikslas–užmegzti ryšius su galimais partneriais, siekiant dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamoje Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programoje.

Įstaigų vadovų siuntimo į tarnybines komandiruotes tvarkos aprašo priedas

(Tarnybinės komandiruotės ataskaitos forma)

Alytaus miesto savivaldybės merui__

(Adresatas)

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA

___2016-06-09__ Nr. ____________

(data)

ATASKAITĄ PATEIKĖ:

(Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS:

(Savivaldybės mero potvarkio ar direktoriaus įsakymo data ir numeris)

2016-06-06 mero potvarkis Nr. MP2-114-(4.2)

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS LAIKAS IR VIETA, TRUKMĖ:

2016-06-07, Gardino miestas, Baltarusija, 12 valandų.

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS DALYVIAI:

V. Gibienė, S. Peštenienė, K. Žuromskas, S. Dumbliauskienė, A. Galakvoščius

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS:

užmegzti ryšius su galimais partneriais, siekiant dalyvauti Europos sąjungos finansuojamoje Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programoje.

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮVYKĘ DARBO SUSITIKIMAI:

  1. Gardino miesto vykdomasis komitetas. Apskritojo stalo diskusija
  2. Apsilankymas neįgaliųjų dienos centre
  3. Išvyka į Gardino nakvynės namus

 

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ, SPRENDIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS, NUOTRAUKOS

  1. Svarstytos galimybės dalyvauti Europos sąjungos finansuojamoje Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programoje.
  2. Pristatytas neįgaliųjų dienos centras (teikiamos paslaugos, klientai ir t.t.)
  3. Susipažinta su Gardino nakvynės namų darbo specifika, pasikeista kontaktine informacija. Sutarta dėl bendradarbiavimo siekiant EU paramos.

 

 

PASIŪLYMAI DĖL TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ (INFORMACIJOS) PANAUDOJIMO, NAUDINGI KONTAKTAI IR KT.:

Gardino miesto nakvynės namų patalpos gražios, įrengtos šiuolaikiškai kaip ir pas mus. Apnakvindinti galima iki 50 asmenų. Gardine teikiama tik apnakvindinimo paslauga. 8 valandą, ryte, visus klientus paleidžia į gatvę ( „na vagzal”, „k drūzjam” ir t.t.). Gardino miestas turi blaivyklą, kuri šiuo metu remontuojama, todėl mums jos ir neparodė. Girtų klientų į nakvynės namus neįleidžia, jie turi kur nors išsiblaivyti. Gatvėje rasti girti asmenys vežami į blaivyklą. Nakvynės namuose nėra socialinių darbuotojų, tačiau dirba 4 slaugytojai, kurie klientus patikrina dėl ligų ir higienos. Kai į įstaigą vakare ateina klientai, tuo metu jau dirba ir milicininkas tvarkai palaikyti. Kitą kartą į Gardino nakvynės namus būtų įdomu nuvykti vakare, kai iš gatvės sueina nakvynės namų klientai.

 

IŠVADOS:

Komandiruotė buvo naudinga, pasidalinta tarptautine benamystės problemos sprendimo patirtimi, užmegzti kontaktai su galimais partneriais. Tikimės bendrai įgyvendinti Europinį projektą su Gardino miestu.

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS:

21 euras – dienpinigiai.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA (TRANSPORTAS, APGYVENDINIMAS):

Savivaldybės transportas, apgyvendinimo paslaugomis nesinaudota.

 

PRIDEDAMA INFORMACIJA (DARBOTVARKĖ, PROGRAMA, GAUTA MEDŽIAGA, NUORODOS)

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS VERTINIMAS (REIKIAMĄ PAŽYMĖTI):

KOMANDIRUOTĖS ORGANIZAVIMAS (LOGISTIKA)

□ – puikus; □ – labai geras; □ – geras; □ – patenkinamas.

KOMANDIRUOTĖS SUSITIKIMŲ, RENGINIŲ NAUDINGUMAS IR TIKSLINGUMAS

□ – puikus; □ – labai geras; □ – geras; □ – patenkinamas.

KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS:

□ – puikus; □ – labai geras; □ – geras; □ – patenkinamas.

Direktorius                                                                                                                        Artūras Galakvoščius

Birželio 6 d. įstaigoje lankėsi Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Meras domėjosi teikiamomis paslaugomis, bendravo su paslaugų gavėjais, apžiūrėjo gyvenamąsias patalpas…

Birželio 1 d. Alytaus nakvynės namai pradėjo dalyvauti jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save”, kurio tikslas – sumažinti nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes. Viena iš projekto veiklų yra savanorystės organizavimas. Vieno mėnesio laikotarpiui į įstaigą savanoriauti priėmėme 23-ejų jaunuolį.

Gegužės 28 dieną asociacijos visuomeninio judėjimo “UŽ ALYTŲ” nariai Alytaus nakvynės namams padovanojo savo augintų augalų aplinkai papuošti, gyventojams – drabužių, apatinio trikotažo, savo gamintų uogienių ir kitų gėrybių. AB “Alytaus chemija” prisidėjo prie gražios akcijos ir padovanojo higienos priemonių. “UŽ ALYTŲ” asociacijos pirmininkas Janis Laurinaitis palinkėjo nakvynės namų direktoriui ir jų gyventojams sėkmės ir pažadėjo dar ne kartą užsukti ir padėti. Alytaus nakvynės namų bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos, linkime kurti gėrį ir daryti gerus darbus…Dėkojame už Jūsų gerumą.

XX

Gegužės 19 d. įstaigos direktorius ir socialinio darbuotojo padėjėjas Vilniuje dalyvavo 8 akad. val. mokymo renginyje „Streso ir spaudimo valdymas”. Renginį organizavo Lietuvos viešojo administravimo institutas.

Gegužės 3 d. du įstaigos darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo Vilniuje Lietuvos viešojo administravimo instituto organizuotame mokymo renginyje „Pokyčių valdymas organizacijoje koučingo (ugdomojo vadovavimo) pagalba.

2016 m. balandžio 23 d. Alytaus nakvynės namų bendruomenė aktyviai prisijungė prie akcijos „Darom” ir sutvarkė problemines  vietas Ulonų g.

Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Alytaus nakvynės namų bendruomenė, laikydamasi šventinių tradicijų 2016 m. vasario 9 d. kepė blynus ir vijo žiemą…

2015 metai

Gruodžio 10 d. įstaigoje lankėsi Alytaus vaikų globos namų vaikai su auklėtoja ir psichologe. Svečiai apžiūrėjo nakvynės namų patalpas, domėjosi paslaugomis, bendravo su įstaigos darbuotojais.

Gruodžio 8 d. įstaigos vadovas dalyvavo Alytaus miesto moterų krizių centro organizuotame seminare „Įstatymai, situacija, sprendimai„. Seminaras organizuotas įgyvendinant projektą „Smurtą įveikime kartu”. Seminare dalyvavo socialinių tarnybų, teisėsaugos, teisėtvarkos, vaikų teisių apsaugos atstovai.

Gruodžio 1 d. oficialiai baigėsi socialinė akcija „Sušildyk”, kurios metu prašėme paremti nakvynės namų gyventojus, dovanojant jiems šiltus drabužius. Nesitikėjome tokio žmonių gerumo dovanojant šiltus megztinius, pirštines, kojines, avalynę, kepures, maisto produktus, striukes, kuprines…Dėkojame Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenei, Alovės pagrindinei mokyklai, Alytaus ir Miroslavo jauniesiems maltiečiams, p. Aldonai, p. Kristinai, p. Algirdui, p. Dalei Augienei, gydytojai Birutei Bukavinienei, Jaunimo centro bendruomenei, Ulonų, Vidzgirio seniūnaičiams, Likiškėlių pagrindinės mokyklos bendruomenei, Alytaus naujienoms, radijui FM99, SEB banko Alytaus skyriui, neprisistačiusiems asmenims,  visiems visiems prisidėjusiems ir dar prisidėsiantiems prie gerumo akcijos. AČIŪ!

Lapkričio 30 d. įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos Seime dalyvavo konferencijoje „Šeima ir valstybė”. Konferenciją organizavo LR Seimo narys, parlamentinės grupės  „Už šeimą” narys Algimantas Dumbrava, frakcijos „Tvarka ir teisingumas”, Europos Parlamento narys, Prezidentas Rolandas Paksas ir VDU Santuokos ir šeimos studijų centras.

Lapkričio 19 d. įstaigoje lankėsi jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projekto „Atrask save” koordinatorė Gailutė Lankelienė. Šia programa siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą. Kartu su koordinatore aptarėme bendradarbiavimo galimybes.

Lapkričio 6 d. 2 įstaigos atstovai dalyvavo Lietuvos Carito ir Lietuvos socialinių tyrimų centro atlikto „Sisteminio skurdo tyrimo“ pristatyme ir apskritojo stalo diskusijoje. Susitikimo metu buvo pristatytas kokybinio ir kiekybinio tyrimo apibendrinimas, regioninio pjūvio specifika (Alytaus raj.), rekomendacijos skurdo mažinimui Lietuvoje. Susitikimas vyko Alytaus miesto bendruomenės centre.

Rugsėjo 29 d. palaikydami Mero inicijuotą talką, nakvynės namų gyventojai ir darbuotojai Dainų slėnyje tvarkė aplinką ir prisidėjo prie gimtojo miesto gražinimo…

Rugsėjo 22-24 d. 5 apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų gavėjai Alytaus dailiųjų amatų mokykloje dalyvavo edukacinėje pamokoje, kur mokėsi pinti iš vytelių. Užsiėmimai organizuoti vykdant savivaldybės remiamos sveikatos apsaugos programos lėšomis finansuojamą projektą „Psichosocialinė pagalba ir sveikatos puoselėjimo perspektyvos vartojantiesiems priklausomybę sukeliančias medžiagas”.

Rugsėjo 15 d. įstaigos vadovas dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje baigiamojoje konferencijoje tema ” Projekto „Socialinį darbą dirbančiųjų kompetencijos ugdymas” 2013-2015 m. rezultatai, patirtis ir įžvalgos” skirtoje apibendrinti vykdyto projekto rezultatus.

Rugsėjo 7 d. Alytaus miesto savivaldybėje lankėsi Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė ir jos patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava. Susitikime dalyvavo ir įstaigos vadovas Artūras Galakvoščius. Kontrolierės vizito tikslas-skleisti informaciją apie tarnybos veiklą, pristatyti vykdomus projektus, pasidalinti mintimis apie kasdienį darbą. Svečiai susirinkusiems pristatė įvairių tyrimų rezultatus, pasakojo apie tarnybos vykdomus projektus.

Rugsėjo 7 d. , po daugiau kaip mėnesį vykusios akcijos” Perskaitei knygą? Pasidalink!” Alytaus miesto gyventojų, įstaigų ir įmonių padovanotos knygos rado naujus namus mūsų įstaigoje. Esame dėkingi visiems dovanojusiems knygas ir prisidėjusiems prie šios kilnios akcijos. Tariame nuoširdų „ačiū” Pavartėnų k., Alytaus raj. gyventojams už linkėjimus ir dovanotas knygas. Nuo šiol Nakvynės namų paslaugų gavėjų laisvalaikis skaitant dovanotas knygas taps prasmingesnis ir įdomesnis…

Rugsėjo 2-3 d. du įstaigos darbuotojai Trakuose dalyvavo 16 akad. val. mokymų programoje „Veiklos kokybės vertinimo sistemos kūrimas socialinės globos (socialinių paslaugų) įstaigose-paslaugų teikimo proceso kokybės įvertinimas”.Mokymai vykdyti pagal projektą”Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas” Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001.

Rugpjūčio 27 d. vykdant savivaldybės remiamos sveikatos apsaugos programos lėšomis finansuojamą projektą „Psichosocialinė pagalba ir sveikatos puoselėjimo perspektyvos vartojantiesiems priklausomybę sukeliančias medžiagas” ir skatinant nakvynės namų paslaugų gavėjų užimtumą, įstaigoje buvo rodomas dokumentinis filmas „Namai”. Tai garsaus prancūzų fotografo ir dokumentinių filmų kūrėjo Jano A. Bertrano filmas. Filmo tikslas-atkreipti žmonijos dėmesį į didžiausias aplinkosaugos problemas, skatinti jas šalinti. Jame atskleidžiamas ir planetos žavesys, ir jos nelaimės: visuotinis klimato atšilimas, miškų plotų naikinimas, mažėjanti biologinė įvairovė ir t.t.

Liepos 30 d. vykdant savivaldybės remiamos sveikatos apsaugos programos lėšomis finansuojamą projektą „Psichosocialinė pagalba ir sveikatos puoselėjimo perspektyvos vartojantiesiems priklausomybę sukeliančias medžiagas” nakvynės namuose vyko renginys „Priklausomybė-kas tai?”. Renginį vedė įstaigos psichologė asistentė Jurgina Liudvinavičienė. Renginyje dalyvavo 21 paslaugų gavėjas. Jurgina pristatė priklausomybės rūšis, jos atpažinimo būdus, problemas, susijusias su alkoholio vartojimu ir kitą informaciją. Savo patirtimi pasidalijo atvykę svečiai iš AA klubo Audrius ir Romas.

Liepos 22 d. įstaigą aplankė garbios viešnios-Alytaus mero pavaduotoja V. Gibienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja S. Peštenienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja S. Dumbliauskienė. Moterys domėjosi teikiamomis paslaugomis, apžiūrėjo patalpas, bendravo su paslaugų gavėjais.

2015-07-09 įstaigos direktorius nuvyko pasveikinti VŠĮ Alytaus medicinininės reabilitacijos ir sporto centro kolektyvo srekonstruoto Globos skyriaus atidarymo proga.

2015-05-21 svečiuose lankėsi kandidatai į Ulonų seniūnaičius Janis Laurinaitis ir Šarūnas Klėgeris. Kandidatai pristatė save, seniūnaičio funkcijas, savo ateities planus, bendravo su nakvynės namų bendruomene, ragino aktyviai dalyvauti rinkimuose. Sveikiname Janį Laurinaitį išrinktą Ulonų seniūnaičiu ir linkime jam sėkmės.

Gegužės 13 d. LR Seime vyko „Maisto banko” inicijuotas Nacionalinis kovos su maisto švaistymu kongresas. Jo dalyviai kreipėsi į Vyriausybę prašydami suburti specialistų grupę ir imtis kompleksinių priemonių stabdyti maisto švaistymą. Europos komisijos skaičiavimais, jei nebus imtasi papildomų prevencinių veiksmų, iki 2020 m. bendras maisto atliekų kiekis išaugs iki 126 mln. tonų. Apie nepasiturinčiųjų maitinimą kalbėjo prekybos centrų atstovai, Europos maisto bankų federacijos FEBA sekretorius, Vengrijos maisto banko prezidentas, Seimo pirmininkė L. Graužinienė, europarlamentaras A. Guoga ir kiti garbūs asmenys. Kongreso dalyviai planuoja ir toliau veikti išvien ieškodami būdų, kad atliekamas maistas nebūtų išmetamas, o patektų ant nepasiturinčių stalų. Mūsų įstaigos atstovai kartu su kitų socialinių organizacijų ir įstaigų atstovais nutarė susiburti į nacionalinės kovos su maisto švaistymu koaliciją.

2015-05-13 ūkvedys Vytautas Eidukaitis dalyvavo Alytaus kolegijos ir Alytaus miesto savivaldybės organizuotame seminare „Daugiabučių ir visuomeninių pastatų renovacija pasitelkiant atsinaujinančią energetiką”.

2015-04-25 Alytaus nakvynės namų bendruomenė aktyviai prisidėjo prie akcijos „Darom” ir sutvarkė bendrai naudojamas erdves Ulonų gatvėje.

2015-04-07 Alytaus miesto Socialinių paslaugų centro kieme buvo registruojamas stebuklas. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai, jų tėvai ir darbuotojai nupynė didžiausią mieste velykinių kiaušinių lizdą. Kiekvienas alytiškis ar miesto svečias turėjo galimybę įsiamžinti prie unikalaus reginio. Progos pamatyti stebuklą nepraleido ir mūsų įstaigos atstovai…

2015-04-08 įstaigos direktorius dalyvavo Alytaus miesto savivaldybėje vykusioje diskusijoje siekiant Alytuje sukurti sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančių institucijų tinklą. Tinklas skirtas dirbti Alytaus bendruomenės narių, turinčių sveikatos problemų ir patiriančių socialinę atskirtį labui. Diskusijoje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, VŠĮ Alytaus poliklinikos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus, Maltos ordino Pagalbos tarnybos Alytaus skyriaus, Alytaus dekanato Carito, VŠĮ „Tėviškės namų”, Putinų ir Likiškių, Senamiesčio ir Ulonų gyvenamųjų teritorijų vietos bendruomenės tarybų atstovai.

2015 m. kovo 19 d. du įstaigos darbuotojai dalyvavo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotuose kursuose tema: „Mažos vertės pirkimai”. Pranešėjas: Darius Kaminskas, UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė” teisininkas, ilgą laiką vykdęs iš ES finansuojamų projektų lėšų viešųjų pirkimų kontrolę.

Užgavėnės-žiemos pabaigos šventė, kurios metu reikia gausiai ir sočiai pavalgyti. Laikydamiesi šios tradicijos, nakvynės namų gyventojai draugiškai kepė blynus, patys ragavo ir jais vaišino įstaigos darbuotojus.

2015-02-13 Nakvynės namus aplankė ir su paslaugų gavėjais bendravo Alytaus VILTIES AA grupės nariai. Susitikti su svečiais atėjo 14 nakvynės namų paslaugų gavėjų. AA grupės atstovai dalijosi asmenine patirtimi, akcentavo pagrindinį savo tikslą-būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę, kvietė lankyti jų organizuojamus susirinkimus.

2015-02-10 įstaigoje apsilankė atstovai iš Alytaus miesto savivaldybės-meras J. Krasnickas, mero pavaduotoja N. Makštutienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė J. Šukevičienė. Svečius lydėjo miesto Socialinės paramos skyriaus vedėja G. Platūkienė. Interesantai domėjosi Alytaus nakvynės namų modernizacijos projektu, apžiūrėjo patalpas, bendravo su kolektyvu.

2015 m. sausio 14 d. įstaigos direktorius dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame pasitarime dėl išblaivinimo įstaigų steigimo. Pasitarime nutarta, kad būtų tikslinga skatinti savivaldybes steigti įstaigas, teikiančias socialines paslaugas neblaiviems asmenims, kuriems nėra indikacijų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pasitarime taip pat dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, Vilniaus ir Kauno, miestų nakvynės namų direktoriai, Vilniaus arkivyskupijos Caritas nakvynės namų direktorius.

2015 m. sausio 13-Laisvės gynėjų dieną pradėjome visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija” ir 8 val. uždegėme atminties žvakutes 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę.

Atnaujinta (Trečiadienis, 05 Liepa 2023 12:20)

Skip to content