Menu Close
Alytaus nakvynės namai

Suprasti, įgalinti ir padėti

Tikslas – teikiant socialines paslaugas mažinti socialinę riziką patiriančių asmenų atskirtį ir skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų gavėjai apgyvendinami pateikę ...

Priimama nakvynei vienai nakčiai. Teikiamos apgyvendinimo ir kitos socialinės paslaugos ...

Čia teikiamos apgyvendinimo paslaugos socialinės rizikos asmenų ir jų šeimos nariams ..

Susipažinkime

Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti !

Įstaigos tikslas:

  • Tikslas – teikiant socialines paslaugas mažinti socialinės rizikos asmenų atskirtį ir skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę.

Uždaviniai:

  • teikti apgyvendinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims;
  • teikti laikino apnakvindinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims;
  • teikti maitinimo organizavimo paslaugas labiausiai nepasiturintiems asmenims;
  • teikti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
  • skatinti rizikos grupės asmenų užimtumą.
Aktualu
Aktualu
Read More
Laikino apnakvindinimo saugios nakvynės namuose paslauga teikiama bet kuriuo paros metu, teikimo trukmė – vienas kartas ne ilgiau kaip viena para.
Aktualu
Aktualu
Read More
Nakvynės namų socialinis darbuotojas įvertina asmens socialinių paslaugų poreikį, o nustatęs, kad jam šios paslaugos nepakanka ir reikia daugiau paslaugų, apie tai informuoja asmenį .
Aktualu
Aktualu
Read More
Atsižvelgiant į individualią asmens situaciją, Nakvynės namai gali suteikti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą.
įstaigos gyvenimas

Naujienos ir kiti pranešimai

Maloniai kviečiame susipažinti su įstaigos informaciniai pranešimais, vykdomais renginiais, seminarais, ekskursijomis ir t.t.

„Sveiki bendruomenėje 2“

2024 m. vasario 20 d. Alytaus nakvynės namai teikė projekto „Sveiki bendruomenėje 2“ paraišką dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos

Plačiau »

Projektas „Sveiki bendruomenėje“

2023 m. balandžio – gruodžio mėnesiais Alytaus nakvynės namai vykdė projektą „Sveiki bendruomenėje“. Projekto tikslas – kokybiškų paslaugų teikimas bendruomenėje, socialinę riziką patiriantiems asmenims, ankstyvajame

Plačiau »

Rankdarbiai

Ilgi rudens vakarai – puikus metas rankdarbiams! Užsiėmimų metu išbandėme vilną ir veltinį

Plačiau »

Bendradarbiavimas

Šiandien įvyko įstaigos Socialinių paslaugų padalinio darbuotojų, Lietuvos probacijos tarnybos specialistų ir Alytaus kalėjimo socialinių darbuotojų susitikimas, aptariant iš laisvės atėmimo bausmės vietų paleidžiamų (paleistų)

Plačiau »
1 +
Veiklos metų
0 +
Pasinaudojo paslaugomis
0 %
Išspręstų problemų
0 +
Darbuotojų
ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAI

Trumpai apie mus

Alytaus nakvynės namų gy­ven­to­jai do­mi­si įvai­rio­mis veik­lo­mis, o Aly­tu­je gy­vuo­jan­čios įstai­gos jiems ge­ra­no­riš­kai pa­de­da. „Ačiū“ jie sa­ko Jau­ni­mo cen­trui, ku­rio ke­ra­mi­kos už­si­ė­mi­mus lan­kė, Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jui, Mu­zi­kos mo­kyk­lai, pa­kvie­tu­siai į Jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ kon­cer­tą.

Ilgametė patirtis

Alytaus nakvynės namams pradžią davė Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1996 metų liepos 7 dienos sprendimas Nr. 609.

Atsakingas personalas

Dėl savo darbuotojų nuolat stengiamės ir suteikiame galimybes augti. Džiaugiamės tais, kurie vis dar yra kartu jau kelis dešimtmečius

24/7 Visą parą

Alytaus nakvynės namai dirba 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę.

Susisiekite su mumis

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis, todėl maloniai Jūsų prašome pasidalinti savo mintimis, išsakyti pastabas, o gal tiesiog pagirti kurį nors mūsų įstaigos narį 🙂

Skip to content