Paslaugų kainos

1. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-212"Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo, socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, už paslaugas moka 20 procentų asmens pajamų, bet ne daugiau nei 20 procentų socialinės paslaugos kainos. Jeigu asmens pajamos neviršija 80 procentų (97,6 euro) valstybės remiamų pajamų dydžio (122 eurai),  asmuo už socialinę priežiūrą nemoka.

2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-180 "Dėl Alytaus nakvynės namuose apgyvendintų asmenų mokesčio už komunalines paslaugas dydžio nustatymo", nustatytas Alytaus nakvynės namuose socialines apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų mokėjimo už komunalines paslaugas dydis-10 eurų per mėnesį vienam asmeniui.

3. Vienkartinės nakvynės paslaugos kaina 2,00 Eur.